In de vakantieperiode zijn wij gesloten van 5-07-2024 15:00 uur tot 30-07-2024.

In de vakantieperiode zijn wij gesloten van 5-07-2024 15:00 uur tot 30-07-2024.
Mededeling
In de vakantieperiode zijn wij gesloten van 5-07-2024 15:00 uur tot 30-07-2024.

Magazijninrichting, uit voorraad geleverd en makkelijk besteld !

An-ink - Over ons

Over ons

An-ink - Contact

Contact

An-ink - Inkoop van partijen

Inkoop van partijen

An-ink - Klantenservice

Klantenservice

retour- en teruggavebeleid

 
U heeft het recht om binnen acht dagen nadat u een besteld artikel ontvangen heeft, de koop alsnog ongedaan te maken. In geval van retourneren van bestelde artikelen dient u binnen zeven dagen na de factuurdatum van de bestelde materialen contact op te nemen met de afdeling verkoop via 06-28805661 of via verkoop@an-ink.nl.

Indien u van dit recht gebruik maakt wordt door ons binnen vier werkdagen een creditnota gemaakt en dienen de bestelde producten in de originele verpakking en onbeschadigd retour verzonden te worden.
Het retour zenden van een bestelling dient te worden uitgevoerd door en op kosten van de koper.
Indien de verzonden materialen binnen zeven dagen na creditnotadatum bij ons binnen zijn, zal de creditnota binnen één week uitbetaald worden.


GARANTIE


Garantie op nieuwe goederen is alleen van toepassing op fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen van een gekocht artikel en heeft een looptijd van één jaar op voorwaarde dat An-ink Trading BV in de gelegenheid is om de garantielevering ook daadwerkelijk uit te voeren. Garantie dekt geen schade die het gevolg is van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage. Na afloop van de garantieperiode zullen eventuele klachten zo coulant mogelijk worden behandeld.

Garantie is niet van toepassing op gebruikte goederen tenzij anders aangegeven.